Disclaimer

Niets van deze website en onze Instagram “@Ceasarss” mag zonder toestemming van Ceasarss worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Ceasarss, dit kan doormiddel van het contactformulier. De auteursrechten van alle op deze website /- instagram weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij Ceasarss. Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de Ceasarss verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij Ceasarss ligt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Ceasarss is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site  voor commerciële doeleinden te gebruiken. 

Add to cart